Mislukt

Inmiddels zijn de onderhandelingen tussen Qantas en de bonden officieel mislukt. De partijen hadden een periode van drie weken gekregen waarin ze er samen uit moesten komen. Deze deadline eindigde vandaag. Omdat de partijen er niet uit zijn gekomen, wordt hen nu opgedragen de zaak voor te leggen aan een onafhankelijke instantie die een bindende uitspraak zal doen.

Het is te hopen dat deze uitspraak snel komt en dat we weer op Qantas kunnen rekenen.