Aboriginal cultuur

De oorspronkelijke bewoners van Australië, de Aboriginals, worden vandaag de dag in bescherming genomen door Australië. Dit was niet altijd zo. Vroeger werden de Aboriginals slecht behandeld door de blanke bevolking. Door de jaren heen werd het aantal Aboriginals minder door ziekte en straffen van Britse kolonisten.

De Aboriginals hebben een unieke cultuur. Ze waren jagers en verzamelaars die afhankelijk waren van de natuur en haar jaargetijden. In de winter zijn bijvoorbeeld andere planten en vruchten te verzamelen dan in de zomer. Deze kennis werd van generatie op generatie doorgegeven.

Naast een zekere afhankelijkheid van de natuur, voelen Aboriginals zich ook één met moeder natuur. Ze zien ons, de mensheid, als een onderdeel van de natuur. Aboriginals zijn zeer spiritueel ingesteld.

 

 

Stammen

De Aboriginals leefden in stammen. Deze stammen bestonden uit clans en een clan bevatte weer meerdere families. Elke stam had een raad van ouderen. Deze ouderen hadden de taak om te waken over de groep. In elke stam bestond er namelijk bepaalde gedragsregels en geloofsovertuigingen die na moesten worden geleefd. In veel stammen was een taakverdeling tussen man en vrouw een gedragsregel die werd gehanteerd. Mannen gaan bijvoorbeeld op zoek naar grote dieren terwijl vrouwen minder gevaarlijk werk uitvoeren, zoals het zoeken van vruchten.

 

Geloof

De Aboriginals geloven in een bepaalde schepping van de aarde en wordt de ‘Droomtijd’ genoemd. Tijdens de Droomtijd kwamen, volgens de Aboriginals, scheppingsouders op aarde om de planeet te creëren. Toen de creatie voltooid was, transformeerden de scheppingsouders in lucht, aarde, water en bomen. De Droomtijd wordt ook wel gezien als de hemel. In deze hemel wachten ongeborenen op een nieuw leven. Ook keren doden terug naar de Droomtijd. Oftewel, Aboriginals geloven in reïncarnatie.

Aboriginals zijn ervan overtuigd dat een mens twee zielen heeft: een sterfelijke en onsterfelijke. De onsterfelijke ziel wordt telkens opnieuw geboren als mens, dier of boom. Ook staat deze ziel in verbinding met de vooroudergeest. De Aboriginals hebben geen heilig boek. De kennis wordt van mens tot mens doorgegeven.

 

De Aboriginals van nu

Tegenwoordig zijn er weinig Aboriginals die nog de originele levenswijze hanteren. Veel Aboriginals wonen in de stad. Als ze niet in de stad wonen, wonen ze in afgelegen woonplaatsen of teruggegeven natuur. Veel van het originele leefgebied van de Aboriginals wordt gebruikt voor het winnen van uranium. Dit brengt het leefgebied en cultuur van de Aboriginals helaas nog meer in gevaar.