De Australische economie

0
719
kleine foto van geld uit Australië

De Australische economie

kleine foto van geld uit Australië grafiek van de ontwikkeling van het BNP van Australië van 1970-1998. Inleiding
Vrijhandel
Sociaal-economische situatie

Inleiding

De Australische economie rust op een paar pijlers: de uitvoer van grondstoffen ( voornamelijk IJzererts, mineralen en steenkolen, de uitvoer van machines en de export van landbouwproducten (o.a. graan en vleesproducten). De meeste export gaat in de richting van de EU, de VS, Japan en het handelsblok ASEAN. Daarnaast heeft Australië een aantal groeisectoren, te weten de dienstensector, telecommunicatie, informatietechnologie, toerisme en de voedselsector. Deze verschuiving in economische focus is een belangrijke factor in de economische stabiliteit van het land.

foto van een tractor op een wijngaard in Australië.

Australië voert voornamelijk machines, consumptiegoederen, transportmaterialen, brandstoffen (ondanks dat het land 70% zelfvoorzienend is in haar brandstoffen) en chemicaliën in. Als de import- en exportproducten worden vergeleken, blijkt de uitvoer voornamelijk uit basismaterialen te bestaan (met een lage prijs), terwijl de invoer bijna geheel bestaat uit eindproducten, die een stuk duurder zijn. Het zal dan ook niet verbazen dat de handelsbalans in 2002 een tekort van US$ 4,2 miljard en de lopende rekening een tekort van zelfs US$ 17,9 miljard vertoonde. Simpel gezegd betekent dit: Australië geeft meer uit dan het binnenkrijgt. Dit klinkt dramatisch, maar gelukkig kan zo een tekort lang blijven bestaan, waarbij vanzelf aanpassingen ontstaan, waardoor weer een overschot kan ontstaan.

De sterk conjunctuurgevoelige grondstoffenexport (met sterk variërende exportprijzen) wordt langzaam maar zeker vervangen door meer moderne -stabielere- inkomstenbronnen. Mede hierdoor blijft de Australische economie het uitstekend doen (vooral vergeleken met de rest van de wereld. Toch ligt het Bruto Binnenlands Product per capita (zeg maar, het inkomen per persoon) Schoorsteen met ongeveer US$ 20.000 nog een stuk lager dan het BBP per capita in Nederland (ongeveer US$ 28.000). Gelukkig ligt het prijspeil in Australië ook een stuk lager, waardoor het leven daar nog steeds betaalbaar is (al beginnen de huizenprijzen langzaam uit de pan te rijzen).

De minimumlonen in Australië zijn hoog in vergelijking met andere landen in de regio. Vooral voor jongere backpackers (die in Nederland onder het minimum-jeugdloon vallen) maakt dit het land interessant. Voor 23-plussers (die in Nederland het normale minimumloon zouden vangen) geldt dit minder. Mijn ervaring is dat ik daar minder verdiende dan ik in Nederland ontving. Maar…dat kan ook aan het soort werk dat ik in Nederland deed liggen.

Het economische trackrecord van Australië is sterk: solide groei, geringe inflatie en werkloosheid die onlangs met 5,8% het laagste peil in 13 jaar bereikte. Vanwege de aanhoudende prijsstijgingen op de huizenmarkten de groeiende particuliere schuldenlast verhoogde de centrale bank eind 2003 de rente (die hiervoor 17 maanden ongewijzigd was gebleven) twee keer met een kwartprocent tot 5,25%. Met name de verwerkende industrie maakt zich echter zorgen om de hoge koers van de Australische versus de verzwakte Amerikaanse dollar. Aan de andere kant dankt Australië juist de lage inflatie aan deze valutakoers, die bovendien veeleer een correctie is van een eerdere neerwaartse trend.

Terug naar boven


Vrijhandel

Begin februari 2004 hebben Australië en de VS een vrijhandelsovereenkomst gesloten, die voor Australië evenwel slechts in beperkte mate de Amerikaanse landbouwmarkt heeft geopend. Het feit dat Australië bezig is met onderhandelingen over andere bilaterale handelsakkoorden is volgens de regering niet onverenigbaar met het officiële streven naar mondiale handelsliberalisering langs multilaterale weg.

Terug naar boven


Sociaal-economische situatie

grafiek: werkloosheid in Australië

Hoewel het niet hoog op de Australische politieke agenda staat, is armoede een erkend verschijnsel. De National Coalition Against Poverty rapporteert dat iets meer dan 10% van de bevolking “arm” is. Overigens is de verwachting dat dit cijfer momenteel iets lager ligt, aangezien er sinds het rapport een daling in de werkloosheid is geweest. Wel neemt, zoals overal ter wereld, het verschil tussen arm en rijk toe.

Officiële cijfers geven aan dat 100% van de bevolking kan lezen en schrijven en ook dat iedereen toegang heeft tot schoon drinkwater en medicijnen. Persoonlijk heb ik daar mijn twijfels bij. Ik vermoed dat in die cijfers een aantal aboriginals niet zijn meegenomen.

Het sociaal zekerheidsstelsel in Australië is in de afgelope jaren fors herzien, waardoor het meer een vangnet is geworden voor hen die het écht nodig hebben. Net als in Nederland (met invoeren van het CWI dat meerdere instanties bundelde) zijn in Australië diverse instanties samengevoegd in Centre Link. Daarnaast is het “Job Network” opgericht (website. Deze richten zich alleen op Australiërs, maar als backpacker kun je daar ook gebruik maken van de computersystemen om een baan te vinden (vooral veel fruitpicking!)

Het Job Network werkt als volgt: de overheid heeft de zorg voor het bemiddelen bij het zoeken naar werk heeft uitbesteed aan zo’n 200 ‘providers’, die hiervoor landelijke centra hebben opgericht. De providers zijn zowel particuliere bedrijven als gemeenschapsinstituten zoals kerkgenootschappen, die voor een bepaalde periode door de overheid zijn geselecteerd op basis van openbare aanbesteding. Volgens de OESO behoort Australië thans in het algemeen tot de beste landen waar het betreft de uitvoering van door de OESO opgestelde arbeidsstrategieën.

Helaas geeft het job network onvoldoende aandacht aan langdurig werklozen. Ook blijken steeds meer mensen een part-time baan te hebben. Voor de Australische statistieken is dat mooi, aangezien ze dan niet langer meer als “werkloos” worden beschouwd. Het is echter maar de vraag in hoeverre iemand kan leven van bijvoorbeeld 8 uur per week.

Terug naar boven

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.