De Henbury meteorite craters liggen 15 km ten westen van de Stuart Hwy (Alice Springs - Adelaide)

Australie: geografie

Popular Posts